Zoznam výhercov súťaže COOP

Súťaž Figaro 4.4.- 30.4.2024

Výhra 300 €
K.O. Námestie Matice Slovenskej 410/14, 965 01 Žiar nad Hronom 300 €
E.D. Štúrova 30, 968 01 Nová Baňa 300 €
Z.B. Gen. L. Svobodu 1359/12, 905 01 Senica 300 €
A.K. Hlavná 262/128, 900 23 Viničné 300 €
K.B. Hurbanova 19, 914 51 Trenčianske Teplice 300 €
J.V. Hliník nad Váhom 210, 014 01 Bytča 300 €
Z.M. Jiráskova 9/2, 965 01 Žiar nad Hronom 300 €
M.Č. Mojmírova 1161/16, 020 01 Púchov 300 €
A.H. Družstevná 285/18, 962 71 Hontianske Moravce 300 €
E.M. Nové Sady 398, 951 24 Nové Sady 300 €
Výhra 100 €
A.K. Horná Lehota 197, 976 81 Horná Lehota 100 €
J.S. Trstice 70, 925 42 Trstice 100 €
J.A. Kúty 6, 914 41 Nemšová 100 €
M.Z. Východná 21, 919 43 Cífer 100 €
L.G. Moravská 1628/37, 020 01 Púchov 100 €
M.P. Cyrila a Metoda 52, 071 01 Michalovce 100 €
M.G. Jurkovičova 382/62, 059 35 Batizovce 100 €
M.M. Ludrová 124, 034 71 Ludrová 100 €
M.B. Slatinská 21/2, 018 61 Beluša 100 €
M.M. Záhumnie 267, 906 34 Prievaly 100 €
A.L. Jána Bottu 1498/8, Medzihradné, 026 01 Dolný Kubín 100 €
I.P. Studená strana 26, 946 03 Kolárovo 100 €
M.U. Bošáca 126, 913 07 Bošáca 100 €
O.A. Malinovského 9, 977 01 Brezno 100 €
D.K. Slobody 303/25, 987 01 Poltár 100 €
J.J. Kladzany 115, 094 21 Nižný Hrabovec 100 €
M.G. Roháčska 161, 027 32 Roháčska 100 €
J.M. Československej armády 890/22, 038 53 Turany 100 €
M.B M. Malatiná 185, 026 01 Malatiná 100 €
M.K. Dubová 2023/11, 052 01 Spišská Nová Ves 100 €
E.V. Malá Lehota 190, 966 42 Malá Lehota 100 €
A.H. Omšenie 723, 914 43 Omšenie 100 €
J.K. Mierová 1967/14, 026 01 Dolný Kubín 100 €
I.S. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica 100 €
E.M P. Cerovo 273, 962 52 Krupina 100 €
M.Č. Svätoplukova 2720/8, 058 01 Poprad 100 €
L.S. Tematínska 6/2001, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 100 €
D.S. Štúrova 356, 958 53 Skačany 100 €
Z.K. Jasová 339, 941 34 Jasová 100 €
H.B. Turčiansky Peter 54, 038 41 Kostoľany nad Turcom 100 €
M.S. Dolné Saliby 363, 625 02 Dolné Saliby 100 €
O.P. Gogoľova 15, 940 02 Nové Zámky 100 €
I.B. Salka 196, 943 61 Salka 100 €
A.G. Dvory nad Nitrou 197, 956 11 Ludanice 100 €
F.B. Sklené 70, 038 47 Sklené 100 €
Z.J. Oľšov 109, 082 76 Oľšov 100 €
I.B. Pod lesom 228/47, 059 04 Matiašovce 100 €
E.T. Horné Turovce 304, 935 81 Horné Turovce 100 €
E.M. Hlavná 365/1, 067 77 Zemplínske Hámre 100 €
M.M. Prievaly 267, 906 34 Prievaly 100 €
M.K. Zábrež 31, 027 54 Oravská Poruba 100 €
E.M. Jána Psotného 807/6, 911 05 Trenčín 100 €
K.M. Clementisa 214/42, 981 01 Hnúšťa 100 €
E.Č. Kotešová – Horná 537, 013 61 Kotešová 100 €
M.M. Setechov 469, 013 53 Petrovice 100 €
D.J. Kladzany 115, 094 21 Nižný Hrabovec 100 €
M.D. Oľšov 88, 082 76 Torysa 100 €
V.Š. Prúdová 526/19, 914 42 Horné Srnie 100 €
R.S. Štiavnička 58, 976 81 Podbrezová 100 €
M.L. Majerský rad 643/44, 963 01 Krupina 100 €
P.N. Rovienka 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou 100 €
A.A. ul. Kúty 1466/6, 914 41 Závada 100 €
I.Š. Dolný Hričov 358, 013 41 Dolný Hričov 100 €
M.B. Vinohradská 371, 946 13 Okoličná na Ostrove 100 €
E.C. Krásno nad Kysucou 1274, 023 02 Krásno nad Kysucou 100 €
J.B. Novoť 557, 029 55 Novoť 100 €
V.R. Laurínska 14, 976 32 Badín 100 €
B.M. M. Hattalu 2049/14/40, 026 01 Dolný Kubín 100 €
I.K. Saratovská 7, 934 05 Levice 100 €
M.K. Majakovského 9, 080 01 Prešov 100 €
R.R. Zadná 88/17, 053 05 Granč - Petrovce 100 €
J.H. Strojárska 364/3, 966 01 Hliník nad Hronom 100 €
M.Z. Sama Chalupku 323/32, 967 01 Kremnica 100 €
M.H. Jánovce 247, 925 22 Jánovce 100 €
A.B. Ľ. Štúra 15, 936 01 Šahy 100 €
M.B. Západ 1054/10/56, 028 01 Trstená 100 €
A.M. Blesovce 44, 956 01 Bojná 100 €
D.D. SNP 13/25, 061 01 Spišská Stará Ves 100 €
A.V. Lesnícka 1771, 069 01 Snina 100 €
E.D. Ružová 177/10, 932 01 Veľký Meder 100 €
A.D. Plášťovce 360, 935 82 Plášťovce 100 €
B.Č. Ovčie 37, 082 38 Ovčie 100 €
M.V. Sládkovičova 975/8, 020 01 Púchov 100 €
V.S. Nový rad 115, 935 74 Piastovce 100 €
M.G. Osikov 43, 086 42 Hertník 100 €
N.Ď. Cinobaňa 106/4, 985 22 Cinobaňa 100 €
K.N. Hornoštálska 227/50, 930 10 Dolný Štál 100 €
J.Z. Velká Ves 102, 985 01 Kalinovo 100 €
L.H. Horné Obdokovce 133, 956 08 Horné Obdokovce 100 €
Z.K. F. Urbánka 45, 052 01 Spišská Nová Ves 100 €
E.K. Malý Šariš 364, 080 01 Prešov 100 €
A.B. Mikušovce 13, 018 57 Mikušovce 100 €
P.T. Hlavná 289, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 100 €
A.B. Tehelná 213/2, 972 17 Kanianska 100 €
H.Z. Stará Poštová 689/56, 925 53 Pata 100 €
K.V. Za potokom 4, 053 05 Granč - Petrovce 100 €
E.T. Vansovej 10/21, 980 61 Tisovec – Rimavská Píla 100 €
L.L. J. Matušku 2250/10, 955 01 Topoľčany 100 €
A.C. Vyšný Slavkov 18, 053 73 Vyšný Slavkov 100 €
J.K. J. Matušku 2234/22, 955 01 Topoľčany 100 €